Studia Master of Business Administration to studia podyplomowe skierowane do osób, które chciałyby ubiegać się o stanowiska kierownicze w małych, średnich i dużych przedsiębiorstwach. Program kształcenia obejmuje przede wszystkim zagadnienia zarządzania, których znajomość jest niezbędna zarówno dla przedsiębiorców, jak i osób, których zadaniem jest kierowanie zespołem. Absolwenci, którzy uzyskają dyplom MBA, będą odpowiednio przygotowani do podjęcia pracy w kadrze menedżerskiej.

Na czym polegają studia MBA?

Studia MBA to studia zaoczne (często występują pod nazwą Executive Master of Business Administration – EMBA), które zazwyczaj trwają maksymalnie dwa lata. W Polsce nauka zaoczna (weekendowa) jest odpłatna, a koszt studiów MBA to wydatek rzędu nawet kilkudziesięciu tys. złotych. Podczas studiów na tym kierunku słuchacze otrzymują ogromną dawkę wiedzy, najpotrzebniejszej do rozwoju umiejętności menedżerskich. Zajęcia odbywać się mogą zarówno w języku polskim, jak i angielskim – niezbędnym do pracy podczas współprac międzynarodowych. Absolwent studiów podyplomowych otrzymuje dyplom MBA – dokument otwierający wiele ścieżek na drodze rozwoju kariery.

Jak dostać się na studia MBA – Master of Business Administration?

Studia podyplomowe to, jak sama nazwa mówi, studia skierowane do absolwentów szkół wyższych. Aby podjąć naukę na kierunku Executive MBA (EMBA), należy przedstawić dyplom ukończenia studiów na dowolnym kierunku, najlepiej związanym z zarządzaniem. Co więcej, rekrutacja na kierunek zazwyczaj wymaga także złożenia wyczerpującego CV oraz dokumentu potwierdzającego nabyte doświadczenie zawodowe na stanowiskach kadry menedżerskiej. Rekrutacja uznaje także zaświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej, nawet jeśli została ona już zamknięta lub zawieszona.

zarządzanie, studia MBA

Jak wygląda program studiów podyplomowych MBA?

Program kształcenia oczywiście różni się w zależności od szkoły, jednak zajęcia zazwyczaj są podobne na każdej uczelni i uczą przyszłych menedżerów tych samych umiejętności. Podczas studiów Executive MBA studenci zyskują wiedzę zarówno z szeroko pojętego zarządzania (m.in. zarządzanie strategiczne, zarządzanie mieniem państwowym, zmianą, projektami, zasobami ludzkimi […]), jak i z marketingu, który w obecnych czasach jest nieodłącznym elementem naszego życia.

Słuchacze studiów biznesowych poznają także zagadnienia z przedmiotów takich jak: Public Relations, Social Media, czy Brand Management i niejednokrotnie te zajęcia prowadzone są w języku angielskim. Ponadto program MBA podejmuje nauczanie m.in. prawa gospodarczego, etyki i psychologii biznesu, a także negocjacji i komunikacji, przydatnych przy prowadzeniu biznesu i zarządzaniu zespołem.

Szczegóły studiów i programu MBA podawane są w procesie rekrutacji, która trwa zazwyczaj do końca września (rekrutacja może być przedłużana w zależności od zainteresowania kierunkiem). Warto zaznaczyć, że program studiów MBA często obejmuje współprace z różnego rodzaju firmami, które chętnie oferują rozwój kariery studentom wykazującym wysokie zaangażowanie i dobre wyniki w nauce.

Studia MBA – jak uzyskać dyplom ukończenia studiów podyplomowych?

Warunki uzyskania dyplomu ukończenia studiów Executive MBA są zależne od uczelni. Często, w ramach zaliczenia programu, przyszli absolwenci muszą wykazać nabyte umiejętności poprzez prawidłowe rozwiązanie testu, a także przygotowanie prezentacji na wybrany wcześniej temat, oczywiście nawiązujący do zagadnień biznesowych. Czasem studia MBA kończą się egzaminem i rozmową, którą niejednokrotnie prowadzi osoba z kadry menedżerów dużej firmy, sprawdzając nabyte w ciągu nauki treści.

Do czego uprawnia dyplom MBA?

Studia MBA należą do jednych z najbardziej wymagających kierunków, a ich programy wymagają szybkiego przyswojenia wiedzy z wielu dziedzin jednocześnie. Warto jednak zaznaczyć, że w Polsce brakuje dobrze wykształconych menedżerów, którzy będą w stanie zarówno odpowiednio zarządzać przedsiębiorstwem, jak i radzić sobie w sytuacjach stresowych, wymagających psychologicznego i strategicznego podejścia do problemu. Studia MBA są przeznaczone dla osób, które pragną pracować w zawodzie menedżera, a uzyskanie dyplomu MBA gwarantuje pracę w firmach na całym świecie.

Warto zaznaczyć, że studia podyplomowe MBA od 1 stycznia 2017 r. uprawniają absolwentów do stania się członkiem organów nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa (o czym mówi Art. 19. Ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym), a także do uzyskania kwalifikacji rolniczych, które uprawniają do zakupu gruntów. Studenci z dyplomem MBA znajdą także pracę na stanowiskach kierowniczych w ochronie zdrowia.

studia podyplomowe MBA

Ile zarabia osoba po ukończeniu programu MBA?

Programy MBA przede wszystkim rozwijają umiejętności menedżerów z mniejszym lub większym doświadczeniem. Uzyskanie dyplomu MBA jest już poważnym krokiem w rozwoju kariery, który zdecydowanie zwróci uwagę szefa. Zarobki dyplomowanych menedżerów w Polsce są bardzo wysokie, a średnia wynagrodzeń w 2018 i 2019 roku dla absolwentów MBA wynosiła 12 000 zł brutto miesięcznie. Z roku na rok stawki rosną, a osoby na stanowiskach dyrektorów mogą liczyć na zarobki nawet powyżej 20 000 zł brutto.

Podsumowanie

Management to od kilku lat jedna z najbardziej rozwijających się dziedzin. Na całym świecie powstaje coraz więcej firm, w których odpowiednie zarządzanie zasobami to podstawa. Kadry menedżerskie wciąż rekrutują nowe osoby, które będą w stanie umiejętnie zarządzać całym przedsiębiorstwem. Studia MBA to doskonały krok w rozwoju kariery, a uzyskanie dyplomu pozwala ubiegać się o stanowisko wyższego szczebla, które będzie jeszcze lepiej płatne.

Udostępnij