Numer REGON musi posiadać każdy przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą. Składa się on z dziewięciu cyfr i jest nadawany przez funkcjonujący w Polsce Główny Urząd Statystyczny.

REGON – numer nadawany raz na zawsze

Osoby fizyczne, które to rozpoczynają prowadzić działalność otrzymują jednorazowo, niezmienny numer identyfikacyjny – REGON, który to nie zmienia się nawet po zakończeniu prowadzenia działalności. Osoby, które to w przyszłości znów będą chciały wrócić do prowadzenia firmy będą korzystały z tego samego numeru REGON, co kilka lat wcześniej.

Numer ten jest przyznawany nie tylko osobom fizycznym zajmującym się prowadzeniem działalności gospodarczej, ale również:

  • wszystkim osobom prawnym,
  • jednostkom organizacyjnym nie posiadającym osobowości prawnej,

Jak funkcjonuje rejestr REGON?

Numer ten jest wpisywany zawsze do rejestru REGON. W celu sprawnego działania rejestru jest co pewien czas aktualizowany. Głównym założeniem prowadzenia tego rejestru jest usprawnienie charakterystyki działających na terenie naszego kraju podmiotów gospodarczych pod względem kategorii własności, rodzaju działalności oraz prawnej formy działalności.

Numery te są wpisywane do Krajowego Rejestru Urzędu Podmiotów Gospodarki Narodowej, który to jest prowadzony przez Główny Urząd Statystyczny. Te które zostały skreślone z rejestru, są zawsze przechowywane w specjalnym zbiorze historycznym. W sytuacji gdy
dany podmiot zmienia charakter prawny swej działalności, wówczas to jest on wykreślany z rejestru i otrzymuje nowy numer.

W jaki sposób uzyskać REGON?

Uzyskanie tego numeru jest bardzo proste i nie wymaga nawet wychodzenia z domu. W tym celu wystarczy wypełnić odpowiedni formularz na stronie internetowej, w którym to trzeba podać dane takie jak:

  • imię i nazwisko
  • nazwa działalności
  • numer PESEL
  • adres siedziby firmy

Historia numeru REGON

REGON powstał na mocy ustawy z 1975 roku. Początkowo był on siedmiocyfrowy, a następnie został rozszerzony do dziewięciu cyfr. Z czasem istniejącym już numerom dołożono z przodu dwa zera, natomiast w związku z reformą administracyjną w 1999 roku poszczególne firmy otrzymują numery, w których to dwie pierwsze cyfry oznaczają numer województwa.

Udostępnij