Aport, czyli niepieniężne świadczenie, które wspólnik może uiścić w celu uzyskania dostępu do udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, daje wiele możliwości. Wciąż jednak wielu przedsiębiorców nie wie, na czym dokładnie polega i jak prawidłowo można wnieść aport.

  1. Co to jest aport?
  2. Na czym polega wniesienie aportu?
  3. Umowa na pokrycie kapitału zakładowego

W związku z tym przygotowaliśmy krótki poradnik opisujący, jak wygląda wniesienie aportu i podsumowujący najważniejsze informacje na ten temat. Niezależnie od tego, czy prowadzisz spółkę z o.o., czy dopiero przymierzasz się do jej otworzenia, poniższe porady mogą okazać się bardzo pomocne.

Co to jest aport?

Osobę wspólnika wnoszącego aport można określić jako kogoś, kto zamiast gotówki wnosi świadczenie niepieniężne. Tym samym aport to nic innego jak wkład niepieniężny, który ma pokryć udziały w kapitale zakładowym spółki. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, przedmiotem aportu nie może być świadczenie niezbywalne.

Na czym polega wniesienie aportu?

Standardowo wniesienie kapitału zakładowego ma formę wkładu pieniężnego, który może mieć postać gotówkową lub bezgotówkową. Zdarzają się jednak sytuację, gdy nie wszyscy wspólnicy dysponują w danym momencie pieniędzmi i wówczas wolą skorzystać z aportu, czyli wkładu niepieniężnego. W niektórych przypadkach takie rozwiązanie może okazać się korzystniejsze dla firmy, ponieważ przedmiotem aportu mogą być między innymi nieruchomości, znaki towarowe, licencje, patenty, pojazdy, wierzytelności wspólnika i wiele innych dóbr majątkowych.  

Umowa na pokrycie kapitału zakładowego

W przypadku zmian udziałów w związku z wniesieniem przedmiotu aportu mogą pojawić się wątpliwości związane z tym, czy standardowa umowa spółki z ograniczoną odpowiedzialnością wystarczy. Najczęściej wspólnicy decydują się na podpisanie dodatkowej umowy, której przedmiotem jest przeniesienie wkładu do majątku spółki.

Jak widać wniesienie przez wspólników wkładu na pokrycie całego kapitału zakładowego spółki może przebiegać na wiele różnych sposobów. Warto jednak pamiętać, że w razie wątpliwości najlepiej skorzystać z usług doświadczonych doradców. Wiele przydatnych informacji na temat aportu można znaleźć na stronie biurospolki.pl/aport. Opisano tu między innymi samodzielną wycenę aportu przez wspólników, umowę przenoszącą wkład niepieniężny na spółkę i inne zagadnienia związane z tego typu świadczeniem. Zapoznanie się z nimi może uchronić przed popełnieniem niepotrzebnych błędów, które wiązałyby się ze stratą czasu i pieniędzy.

Udostępnij