Nowe ustalenia na temat prowadzenia działalności gospodarczej wejdą w życie dopiero na początku 2020 roku. Według przepisów prosta spółka akcyjna ma stanowić kapitałową formę, uwzględniającą nowatorskie rozwiązania. Rozporządzenie to swoiste remedium na problemy małych przedsiębiorstw, które dopiero wkraczają w poważną działalność.

Znaczenie PSA

Celem nowelizacji jest polepszenie rozwoju programów z zakresu nowych technologii. Wprowadzone rozwiązanie to duże ułatwienie dla ulokowania startupów, których realizacja nie przedostała się dotychczas do wielu form biznesowych. Projekt wywołał duże zamieszanie, a wielu przedstawicieli prawa handlowego wytykało jego niekorzystne założenia. Zaletą programu jest na pewno jego elastyczność i prostota realizacji. Uruchomienie tego typu podmiotów wymaga jednak ingerencji firmy, specjalizującej się w prawie handlowym. Warto zatem skorzystać z usług TGC Corporate Lawyers, by uzyskać szczegółowe informacje na temat charakteru PSA oraz zasad jej tworzenia.

Komu dedykowane jest nowe rozporządzenie?

Prosta Spółka Akcyjna to rozwiązanie, z którego skorzystać może każdy podmiot, niezależnie od tego, w jakim obszarze wykazuje on aktywność. Nowe ustalenia zostały jednak stworzone z myślą o start-up’ach. PSA może mieć różnorodny charakter, w zależności od tego, kto będzie nią zarządzał. Do utworzenia Prostej Spółki Akcyjnej potrzeba jednak kilku akcjonariuszy. Każdy z nich powinien przekazać własny wkład do kapitału zakładowego. Wraz z zawarciem umowy, akcjonariusze powinni wybrać członków, stanowiących organ zarządzający. Konieczne jest również wpisanie spółki do KRS. Zawarta umowa może być standardowym aktem notarialnym. Jego elektroniczny odpowiednik akceptowany jest również przy rejestracji w KRS. 

Ustalenia odnośnie formy PSA to ukłon państwa w stronę podmiotów, działających na rynku VC. Na znaczeniu zyskał wkład ludzki w ogólnie pojmowaną wartość spółki. Sukces PSA zależy bowiem nie tylko od zdolności finansowych jej członków, ale i pracy całego zespołu.

Udostępnij