Wyjeżdżając za granicę do pracy sezonowej, lub na dłuższy okres czasu powstaje problem o charakterze podatkowym. Często podatnik gubi się w gąszczu przepisów i nie wie, czy i kiedy powinien rozliczyć się z podatku. Rodzą się pytania czy należy podatek odprowadzić zarówno w kraju pracy jak i kraju rodzinnym?

Rezydencja podatkowa – klucz do podatków

Obowiązek rozliczenia się z podatków w Polsce spoczywa na podatnikach, których centrum życia znajduje się w tym kraju. Co do zasady rezydencja podatkowa powinna być centrum interesów życiowych człowieka. Niestety przepisy nie definiują tego terminu dokładnie. Orzecznictwo przyjmuje, że jest to miejsce przebywania rodziny podatnika, z którym powiązany jest społecznie lub kulturowo, miejsce w którym położony jest jego majątek. Są to kryteria stosunkowo płynne, dlatego istnieje także drugie kryterium. Jest nim zasada 183 dni. Jeśli przebywa się na terenie Polski więcej niż 183 dni należy uznać że centrum interesów życiowych znajduje się w Polsce.

Jak nie płacić dwa razy?

W pracy za granicą kluczowym jest to, aby nie płacić dwa razy podatku. Umowy międzynarodowe o unikaniu podwójnego opodatkowania są podpisywane najczęściej między dwoma państwami i znacząco ułatwiają składanie deklaracji podatkowych w urzędach skarbowych obu krajów. Dzięki takim rozwiązaniom legislacyjnym można być opodatkowanym w jednym kraju – pozwala to zaoszczędzić kwotę podatku.

Jak urząd skarbowy sprawdza dochody?

Urząd Skarbowy w swoich działaniach opiera się głownie na złożonych deklaracjach. W przypadku wykrycia jakiejś nieprawidłowości w zeznaniu podatkowym wzywa on podatnika do złożenia wyjaśnień. Wbrew obiegowej opinii nie jest to dochodzenie. Dopiero w przypadku dużych nieścisłości właściwy Urząd Skarbowy może kontaktować się z odpowiednikiem z zagranicy.

Warto wspomnieć, że w zależności od kraju w którym uzyskało się dochód stosuje się różne metody rozliczania się z podatków. Zanim zatem samodzielnie rozliczymy dochody z zagranicy warto zapoznać się z konkretną umową pomiędzy państwami.

Udostępnij