Karta kierowcy – jak wypełnić wniosek?

  Karta kierowcy jest niezbędnym dokumentem do pracy jako kierowca. Jej zdobycie jest często pierwszym punktem gdy rozpoczyna się pracę w tym charakterze. Karty drukowane są przez Polską Wytwórnię Papierów Wartościowych S.A. i do niej składa się wniosek o uzyskanie dokumentu.

  Gdzie składa się wniosek?

  Wniosek o wydanie karty kierowcy można złożyć różnymi drogami. Zarówno wydrukowany i wypełniony wniosek dostarczony pocztą lub kurierem jest właściwy, jak i użycie wniosku elektronicznego jeśli posiada się kwalifikowany podpis elektroniczny. Wydruk wniosku o wydanie karty kierowcy jest możliwy zarówno do wypełnienia ręcznego, jak i dostępny jest dokument, który można edytować za pomocą edytora teksu i później wydrukować i wysłać.

  Wniosek najlepiej dostarczyć za pomocą listu poleconego lub zamawiając kuriera. Wniosek z wymaganymi załącznikami należy przesłać na adres: ul. Karczunkowska 30, 02-871 Warszawa z dopiskiem „STC”. Warto tu zaznaczyć że karta kierowcy jest dokumentem, o który należy wnioskować bezpośrednio. Nie może tego dokonać pracodawca czy pośrednik.

  Wymagane załączniki

  Do wniosku o wydanie karty kierowcy załącza się wymagane dokumenty do których należą: kopia obu stron prawa jazdy w skali 2:1 na jednej stronie białego papieru A4, fotografia kierowcy w formacie wymaganym do dowodu osobistego lub paszportu, oraz kopia dowodu uiszczenia opłaty skarbowej za wydruk karty w skali 1:1 na białej kartce formatu A4. Nie należy jednak przyklejać fotografii do wniosku. Aktualna wysokość opłaty za kartę kierowcy do tachografu cyfrowego wynosi 172 złote.

  Jak wypełniać wniosek o wydani karty kierowcy?

  Wniosek o wydanie karty kierowcy należy wypełnić elektronicznie lub czytelnie drukowanymi literami. Należy używać do tego ciemnym tuszem lub przy użyciu długopisu. Należy pamiętać o wykonaniu odręcznego podpisu w wymaganych miejscach. Przetworzenie wniosku i wydruk karty trwają zazwyczaj nie dłużej niż 30 dni od daty przyjęcia poprawnego wniosku. Warto kilka razy sprawdzić wszystkie załączniki, aby od razu wniosek był kompletny i poprawny.

  Piotr Karwinowski

  Leave a Reply

  Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *