Zespół jest tak produktywny, jak jego najsłabsze ogniwo. A na to ma wpływ wiele elementów – nie tylko indywidualne nastawienie do pracy, ale także firmowe struktury czy umiejętność współpracy wszystkich pracowników. Zwiększenie efektywności jest zatem procesem, który powinien umożliwić szybkie znalezienie błędów i odpowiednie reagowanie na nie, ale także aktywne motywowanie do działania.

Jasny podział zadań

Efektywny zespół musi dokładnie wiedzieć, nad czym pracuje. Choć wydaje się to oczywiste, w wielu firmach nadal nie istnieje coś takiego jak jasny podział obowiązków. Problem rozpoczyna się już na etapie onboardingu, podczas którego pracownik powinien zostać przygotowany do konkretnych zadań. Taki podział umożliwia nie tylko prawidłowe wykonywanie swojej pracy, ale także mierzenie efektów.

Sprawna komunikacja

Komunikowanie się pomiędzy członkami zespołu powinno odbywać się w ramach konkretnego, z góry ustalonego komunikatora. Ułatwia to przekazywanie informacji oraz zachowywanie korespondencji. Dodatkowo każdy z pracowników musi wiedzieć, do kogo kierować ewentualne pytania i kto jest jego bezpośrednim przełożonym. To również powinno być jednym z elementów onboardingu.

Angażowanie do pracy

Zaangażowany pracownik staje się dużo bardziej efektywny – cel zespołu staje się bowiem jego własnym celem. W tym przypadku wprowadzenie systemu premiowego może okazać się niewystarczające. Może prowadzić do niezdrowej rywalizacji, która wcale nie poprawia produktywności. Nierzadko staje się przysłowiową kością niezgody w gronie współpracowników. Idealnym rozwiązaniem jest grywalizacja, która wprowadza do codziennej pracy mechanizmy znane z gier. Grywalizacja zwiększa poziom zaangażowania grupy, punktuje każdego, kto dojdzie do wyznaczonego celu, ale także ułatwia prowadzenie rankingu, a co za tym idzie mierzenie efektów pracy. O grywalizacji więcej przeczytasz na stronie https://www.gamfi.com/.

Do zwiększania efektywności z pewnością nie można podchodzić zerojedynkowo. Konieczne jest zrozumienie popełnianych błędów i odgórne naprawianie ich. W osiągnięciu większej produktywności pomoże także wprowadzanie nowych wyzwań i nagradzanie za nie, by uniknąć nudy i stagnacji.

Udostępnij