Termin ocena pracownicza nie kojarzy się najlepiej. Nikt nie lubi być oceniany. Nie mniej jednak w wielu firmach, szczególnie tych większych zatrudniających po kilkadziesiąt osób i więcej ocena pracownicza jest czymś naturalnym. Prawidłowo przeprowadzona pozwala uzyskać cenne informacje, które finalnie pomogą obu stronom. Jedną z metod oceny, która od lat cieszy się uznaniem, jest tzw. ocena 360. Na czym polega i czym różni się od innych? O tym poniżej.

Czym jest w skrócie ocena pracownicza?

Pojęcie kapitał ludzki nie wzięło się z znikąd. Każda firma zawdzięcza swoją pozycję pracownikom.
W zależności od specyfiki firmy, branży będą to inżynierowie, programiści, naukowcy, sprzedawcy, marketingowcy. Tzw. wzrost efektywności nie jest możliwy bez kompetencji i zaangażowania pracowników.

Celem oceny pracownika jest wydobycie z niego tego, co najlepsze. Tzw. mocne strony ma każdy.
Pytanie, czy zostają one zauważone? Czasem potencjał drzemiący w pracowniku jest marnowany przez to, że pracuje on na niewłaściwym stanowisku. Jego zmiana może pozwolić rozwinąć mu skrzydła, a tym samym przysłuży się całej organizacji. Ocena pozwala również odkryć obszary wymagające rozwoju, jak również skorygować ewentualne niepożądane zachowania u danego pracownika.

Każdorazowo ocena przeprowadzana jest na podstawie określonych kryteriów. Po jej zakończeniu oceniany pracownik otrzymuje jasny przekaz co do tego jak pracodawca widzi jego miejsce w firmie. Pozytywna opinia może być silnym argumentem za uzyskaniem podwyżki lub awansu. Z kolei skrajnie niekorzystna może być podstawą do zakończenia współpracy. Więcej szczegółów na temat oceny można znaleźć na https://www.ican.pl/diagnostyka/360

Dlaczego akurat ocena 360?

Ocenę pracowniczą przeprowadza z reguły przełożony danej osoby. Metoda tak ma jednak szereg wad. Przede wszystkim przełożony może nie wiedzieć wielu rzeczy na temat pracownika. Jeśli firma jest duża, merytoryczna ocena każdej podległej osoby w firmie staje się wręcz niemożliwa. Na tym tle może dochodzić do różnych rozbieżności, a nawet niesprawiedliwości. To z kolei może powodować spadek zaufania pracownika wobec przełożonych.

Chcąc uniknąć tego typu sytuacji należy poszukać metody, która daje możliwość uzyskania informacji zwrotnej z kilku źródeł. Jedną z nich jest właśnie ocena 360, w której istnieje otwarty przepływ informacji na temat pracy danej osoby nie tylko od przełożonego, ale również podwładnych, kolegów zatrudnionych na równorzędnych stanowiskach, jak również klientów zewnętrznych firmy. Zebranie informacji zwrotnych z kilku źródeł daje nieporównywalnie pełniejszy obraz pracownika, aniżeli ten widziany oczami przełożonych.

Ile trwa proces oceny metodą 360?

Ocena pracownicza jest jednym z podstawowych narzędzi HR, które funkcjonują w firmach od wielu lat.
Nie należy jednak zapominać, że ocena roczna, aby wniosła dla firmy realną wartość nie może być przeprowadzona na szybko. Jednym z powodów, dla których ocena 360 jest uważana za bardzo wiarygodną jest to, że na jej przeprowadzenie potrzeba nawet kilku tygodni. Wszystko zaczyna się od sporządzenia specjalnej ankiety, która trafia do nawet kilkunastu osób. Po zebraniu odpowiedzi sporządza się specjalny raport podsumowujący poszczególne aspekty pracy pracownika. Wnioski te przedstawia się na spotkaniu z pracownikiem co pomaga w wypracowaniu planu działania na kolejne miesiące współpracy.

Udostępnij

O autorze