Począwszy od roku 2005r. bardzo popularnym produktem był kredyt we frankach. Potencjalny kredytobiorca, który chciał wesprzeć inwestycję najczęściej budowlaną kredytem był nakłaniany przez bank, doradcę kredytowego lub doradcę finansowego do podpisania umowy kredytu hipotecznego we frankach. Kredyty frankowe był różnie nazywane. Nosiły nazwę: kredyt indeksowanego do waluty obcej, kredyt waloryzowany frankiem szwajcarskim, czy kredyt denominowany. Cechą wspólną było to, iż kredytobiorca spłacał kredyt we frankach, bank posługiwał się własnymi tabelami kursów i stosował ukryte mechanizmy przeliczania nazywane jako spread walutowy. Frankowicze nie byli informowani o ryzyku zmiany kursu franka szwajcarskiego.

Frankowicze walczą o swoje

Po latach okazywało się, iż pomimo spłacenia bankowi zbliżonej do udzielonego kredytu, nadal pozostaje im do spłaty większość kwoty kredytu. W tej sytuacji frankowicze zaczynali poddawać analizie prawnej podpisane umowy kredytowe we frankach. Na rynku zaczęły pojawiać się kancelarie prawne wyspecjalizowane w kredytach we frankach.

Analiza umowy kredytu u prawnika

Dobry prawnik, który zna się na kredytach frankowych już po wstępnej analizie umowy kredytowej może wydać wstępną opinię prawną na temat tzw. klauzul niedozwolonych w umowie kredytowej oraz skutkach ich zastosowania.

Prawnik od kredytów frankowych musi także ocenić załączniki do umowy, w szczególności regulamin kredytu walutowego, aneksy do umowy kredytowej oraz harmonogram spłat kredytu. Kancelaria finansowa od kredytów frankowych zazwyczaj zna większość typów umów zawieranych z bankami. Najczęściej kredyt franbkowy był udzielany przez banki: Dom Bank (Getin Bank), mBANK (Multibank), Reiffeisen Bank (Polbank), Kredyt Bank, PKO BP.

Klauzule abuzywne oceniane przez kancelarie frankowe

Prawnik ocenia kredyty frankowe szukając nieuczciwych zapisów, które mogą zapewnić wygraną z bankiem. Wśród takich klauzul są klauzule indeksacyjne odwołujące się do tabel własnych banku, zapisy dotyczące spreadu walutowego (ich brak), klauzule dotyczące poinformowania kredytobiorcy o ryzyku walutowym związanym ze zmianą kursu franka.

Kancelaria prawna – kredyt we frankach może być nieważny

Dobry prawnik od kredytu we frankach przedstawi frankowiczowi kilka możliwych strategii walki z bankiem. Najdalej idącym roszczeniem jest żądanie aby sąd ustalił nieważność kredytu frankowego. Dobry prawnik od kredytów frankowych wskaże potencjalny zysk frankowicza z wygranej z bankiem. Adwokat od kredytu CHF, radca prawny specjalizujący się w kredytach obliczy ile na skutek wygranej z banksterem, bank będzie musiał zwrócić pieniędzy frankowiczowi.

Drugim alternatywnym postępowaniem jest żądanie tzw. odfrankowienia kredytu walutowego. Przy tym żądaniu umowa będzie nadal trwać, ale kredyt na mocy wyroku sądu będzie od samego początku kredytem złotówkowym, przy zastosowaniu oprocentowania LIBOR. Na skuteke takiego przeliczenia bank również będzie musiał zwrócić frankowiczowi – jest to tzw. nadpłata na kredycie frankowym.

Trzecim wyjściem jest ustalenie, iż kredyt frankowy pozostaje kredytem walutowym, ale przeliczenie do złotówek lub franka szwajcarskiego oparte będzie na kursie średnim NBP. W ten sposób zostaje wyeliminowany również spread walutowy. Ponadto frankowicz otrzyma od banku zwrot nadpłaty.

Jaka kancelaria frankowa?

Jak wybrać kancelarię od kredytów frankowych – czym się kierować w wyborze dobrego prawnika od kredytu we frankach – to pytanie zadaje sobie każdy frankowicz. Pomoc dla frankowicza świadczy wiele kancelarii prawnych. W goglach można oczywiście szukać poprzez zapytanie – kancelaria prawna od kredytów we frankach.

Najważniejsze kryteria wyboru prawnika od kredytów to:

– ilość prowadzonych spraw frankowiczów przeciwko bankom

– ilość wygranych procesów z bankami

– doświadczenie prawnika od kredytów musi być wieloletnie

– Kancelaria frankowa musi zatrudniać prawnika, który może reprezentować frankowicza w Sądzie (radca prawny)

– jeżeli mieszkasz na dolnym śląsku może to być dobry prawnik od kredytów frankowych z Wrocławia, ale może to być prawnik z innej części kraju jeżeli prowadzi sprawy frankowe w całej Polsce

Pamiętaj, że sprawę o kredyt we frankach także ulega przedawnieniu. Im szybciej zgłosisz się do Kancelarii od kredytów frankowych, tym większą kwotę możesz wywalczyć od banku, bowiem nie dojdzie do przedawnienia części roszczeń z kredytu frankowego.

Udostępnij