Windykacja należności to niestety bardzo częsta procedura, wykonywana wiele firm z różnych branż. Podczas nawiązywania kontaktów biznesowych nie zawsze można sprawdzić wiarygodność zleceniodawców i klientów. Wielu z nich zalega z płatnościami, dlatego powstaje coraz więcej firm windykacyjnych oraz kancelarii prawnych pomagających w takich sprawach.

Windykacja polubowna

Polubowna windykacja jest pierwszym etapem uzyskania należności za wykonaną pracę lub sprzedane produkty. Porozumienie się dłużnika z wierzycielem na pewno jest tańsze w przypadku, kiedy nie jest potrzebne składanie dokumentów i zakładanie sprawy sądowej. Dłużnik zyskuje czas na spłatę zobowiązania, a polubowne porozumienie się między stronami nie generuje dodatkowych kosztów. Wierzyciel również zyskuje na takim rozwiązaniu problemu – szybciej odzyska swoją należność. W przypadku sprawy sądowej musi on czekać na prawomocny wyrok.

Windykacja polubowna to m.in. wysyłanie przypomnienia o płatności za faktury w formie maili, dzwonienie do dłużnika oraz ustalenie z nim ostatecznej daty wpłaty całości należności. Jeśli dłużnik jest znany, a wcześniej nie miał problemów z płatnościami, dług można rozbić na dogodne raty. Warto zawrzeć te informacje w mailu lub listach, by mieć dokument, na podstawie którego wierzyciel ma prawo wymagać zapłaty.

Windykacja sądowa

W przypadku braku porozumienia pozostaje jedynie windykacja sądowo-egzekucyjna. Ta niestety wiąże się z dodatkowymi opłatami, jednak jest najbardziej skuteczna. Efektywna windykacja należności nie może obyć się bez dowodów. Mogą nimi być wiadomości wysyłane dłużnikowi, faktury oraz umowy kupna sprzedaży. Bez nich nie będzie można złożyć odpowiednich dokumentów w sądzie.

Dzięki windykacji sądowej uzyskuje się prawomocny wyrok, na podstawie którego możliwe będzie odzyskanie należności. Po wyroku uruchomiona zostaje procedura komornicza, dzięki której komornik przeprowadza egzekucję majątku dłużnika. Dłużnik otrzymuje pozew do sądu, a także wezwanie do zapłaty. Jeśli nie wywiąże się z podanych w piśmie terminów, wystosowany jest tytuł egzekucyjny, a później sprawa trafia do komornika sądowego.

Dla lepszego zaznajomienia się z tematem, warto skorzystać z oferty accounting outsourcing, polegającego na outsourcingu usług księgowych. Dzięki profesjonalnej firmie księgowej łatwiej będzie zapanować nad finansami firmy oraz wystosować pisma do dłużników.

Udostępnij